Ieder jaar voor de Algemene Ledenvergadering wordt een overzicht gemaakt van het afgelopen jaar; het Jaarboek

De notulen  van de ALV van het vorig jaar (2018) kunnen hier  gedownload worden

 

 

het jaarboek 2010-2011

    

 

het jaarboek 2011-2012

 

 

 het jaarboek 2013-2014

 

 

het jaarboek 2014-2015

 

 

het jaarboek 2016

 

 

 

het jaarboek 2018- 2019